----------------------------

  Бид Монголын эдийн засгийн хөгжилд дэмжлэг болон ажилладаг харилцагч байгууллагуудын сэтгэл ханамжийг нэн тэргүүнд тавьж, бизнесийн сайн хамтрагч нь байж хүний нөөцийн цогц үйлчилгээг хүргэнэ.   ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОНЦЛОГ

...Read More